1477

بسمه تعالی

  "  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور " 

                          

                          " امور زنان وخانواده "

                                "اشتغال زنان"

 

 


*تعریف اشتغال زنان :

اشتغال زنان در سه سطح خرد، کلان و توسعه تعریف می شود:

  1.   اشتغال برای تامین زندگی خصوصی (زندگی خانوادگی
  2.   سهیم بودن در ایجاد عدالت اجتماعی - سیاسی - فرهنگی - اقتصادی یا نظام موازنه (زندگی اجتماعی
  3. اشتغال به معنای سهیم بودن در تکامل (زندگی تاریخی  

 

 

*تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه اشتغال زنان :

کلیه سازمانهای مردم نهاد وخیریه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حمایت از اشتغال زنان وحل مشکلات اشتغال زنان با استفاده از روشهای

آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و اطلاع رسانی فعالیت داشته یا به راه اندازی مراکز اشتغال زنان کمک میکنند سمنهای این حوزه هستند .

 

* قوانین مرتبط با اشتغال زنان :         

eshteghal zanan   siasat eshteghal zanan   barresi

 

*سازمانهای متولی :

*وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

*وزارت ورزش وجوانان                                               
**************************************************************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه اشتغال زنان

NGO eshteghal zanan    arzesh akhlaghi   forsat tahdid

 asarate eshteghal1   eshteghl maghale   karafarini zanan   anjoman zanan karafarini

bazar kar   markaz karafarini   karafarini roostaiee