" بسمه تعالی "

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"

حوزه فرهنگی اجتماعی 

 

8674651

**************************************************************

* تعریف فرهنگ:

    فرهنگ مقوله با ارزش، پیچیده و وسیعی است. واژه « کولتور» در اصل ریشه لاتینی به معنای کشت و کار و کشاورزی دارد و در زبان لاتینی به معنای تکه زمین شخم خورده بوده و سپس از قرن شانزدهم میلادی به معنای پرورش ، ادب ، آداب ، آموختن آداب و رفتار اجتماعی باب شده و در قرن نوزدهم نخست در زبان آلمانی و بعد در فرانسه و انگلیس این واژه در حوزه علوم تاریخی و علوم انسانی وارد شد و در حدود 400 تعریف و مفهوم گاه مشابه و گاه متضاد با رویکردهای متفاوت( مادی، معنوی، مادی-معنوی) از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران علوم مختلف پیدا کرده است ولی اکثر صاحبنظران بر اینکه فرهنگ تعداد زیادی از عناصر در سطوح متفاوت را در بر می گیرد و یک کل تجزیه ناپذیر و پویا می باشد اتفاق نظر دارند و می توان مختصرا بیان داشت که: فرهنگ نظام پیچیده و پویای اجتماعی است که در روند تکامل وجود اجتماعی انسان برای انطباق و سازگاری هر چه بیشتر با محیط طبیعی و اجتماعی و ادامه زندگی هر چه غنی تر و خلاق تر، از سوی انسان جمعی آفریده شده و پرورده می شود و از نسلی به نسل دیگر به عنوان میراثی اجتماعی انتقال می یابد و به عنوان کل تجزیه ناپذیر شامل خصوصیات روحی و عقلی، باورها، رسوم، رفتار، علوم، هنر و ...مجموعه نظام های نمادین می شود.

 

* تعریف فرهنگی اجتماعی:

   با توجه به  تعاریف فوق و سخن ارزشمند استاد مطهری که می‌گوید: «اسلام به حکم اینکه مذهب است و به حکم اینکه دین خاتم است بیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای بر پاداشتن عدالت اجتماعی آمده است»، به طور خلاصه میتوان گفت حوزه فرهنگی مذهبی عبارت است از:  هر آنچه را که مذهب اسلام برای جامعه بشری به ارمغان آورده با تأثیر مستقیم بر ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی اعم از روحی، فکری، اخلاقی، علمی، رسوم، هنری و...، فرهنگ یک جامعه متعالی و سعادتمند را بوجود خواهد آورد لذا هیچگونه جدایی میان دو مقوله فرهنگ و مذهب در یک جامعه ی اسلامی وجود نخواهد داشت و قید مذهبی یا دینی در این بخش به منظور تأکید نوع حوزه فرهنگی می باشد.

مانند: اخلاق خانواده، معاملات و تعهدات، معاشرت ها، سبک زندگی، عبادات و ....

* تعریف سازمانهای مردم نهاد مرتبط حوزه فرهنگی اجتماعی:

 مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی اجتماعی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (برطبق ماده ٥٨٤ قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجدشرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمر و فرهنگی، اجتماعی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت کشور مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می کند.

          

  ***********************************************************

* فهرست سمن ها و خیریه های حوزه فرهنگی اجتماعی(کلیک فرمایید)

*گالری فیلم(کلیک فرمایید)

 

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه فرهنگی اجتماعی

*معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

*معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

*معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز

*معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری مشهد

*معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری تبریز

*معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری ساری

*معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان

*معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری قم

*معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارومیه 

*معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان

*معاونت فرهنگی وامور اجتماعی شهرداری اهواز

*حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اراک

*حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان

*معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

*مرکز فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه

*معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری