" بسمه تعالی" 

 

"    پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

  حوزه مددکاری

  توانبخشی معلولین 

 

 5745645321

************************************************************

 

* تعریف توانبخشی معلولین :

مجموعه ای از خدمات و اقدامات پزشکی، آموزشی ، حرفه آموزی و اجتماعی است ،  که برای بازتوانی جسمی، روانی ، ذهنی و اجتماعی و حرفه ای معلولین و ارتقای سطح کارایی آنها تا بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی معلول به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می گردد.

متناسب  با اهداف ذکر  شده ، توانبخشی را می توان به صورت های مختلف تعریف کرد.  تا این اواخر  توانبخشی غالباً به عنوان  یک مسئله پزشکی محسوب می شد و اغلب تعاریف مبادرت به مشخص کردن اقداماتی می کرد که فرد را قادر به کار و ادامه زندگی می نمود. ولی به تدریج توانبخشی شامل  این  واقعیت نیز می شود که در فراسوی شرایط جسمی یا روانی که مانع  کارآیی یک فرد ناتوان می شوند ، نیازها  و توانایی های دیگری نیز نهفته اند. اخیراً علاوه بر خود شخص ناتوان به محیط اجتماعی که شخص مزبور در آن زندگی می کند نیز توجه زیادی مبذول داشته اند، زیرا این محیط اجتماعی است که تا حد زیادی تعیین کننده عواقب ناتوانی است.

در واقع از طریق درگیر نمودن اجتماع و خانواده ها برای غلبه بر اثرات ناتوان کننده اختلالها در درون یک محیط اجتماعی سالم، ارائه خدمات به افراد ناتوان جنبه عمومی تری به خود می گیرد.
توانبخشی غالباً بازگرداندن افراد ناتوان به یک سبک زندگی تا حد ممکن طبیعی، با تاکید بر روی استقلال مالی محسوب می شود. این کار مستلزم این است که افراد ناتوان در اداره زندگی روزانه خود تا حد ممکن مستقل باشند که این امر بستگی به شرایط زیر دارد.

1) حمایت از جانب خانواده هایشان ( توانبخشی مبتنی بر جامعه، که توسط افراد غیر متخصص مثل اعضای خانواده و یا  دوستان فرد ناتوان باشد )
2) داشتن شغل در بازار کار آزاد.
3) داشتن شغل در یک محل کاری حمایت شده یا پناهگاهی .
4) حمایت از جانب دولت.

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه توانبخشی معلولین :

کلیه سازمانهای مردم نهاد وخیریه که در راستای توانبخشی معلولین اقدام به راه اندازی مراکز توانبخشی ، آموزشی ، حمایتی و هرگونه توانمند

سازی وکمک به محدودیت زدایی معلولین نموده اند سازمانهای مردم نهاد این حوزه هستند. 

 

* قوانین حوزه توانبخشی معلولین :

ghanoon hemayat1   zavabet tavanbakhshi maloolan

* سازمانهای متولی حوزه توانبخشی معلولین:

 

*********************************************************************************************************************

NGO tavanbakhshi maloolin

********************************************************************************************************************

 پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه توانبخشی معلولین

madadkari   madadkari ejtemaee   site takhasosi  

madadkari ejtemae iran   paygah khadamat ejtemaee   add madadkari   social network

faslname madadkari   anjoman madadkari iran   anjoman elmi madadkari   madadkari jame

shams kariman   maghalat jeme shenasi   tavanbakhshi maloolin