حرفه آموزی و اشتغال معلولین و سمن ها

            

    بسمه تعالی

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                                 

    حوزه مددکاری

حرفه آموزی واشتغال معلولین

     

2020

 ****************************************************

 

 *تعریف حرفه آموزی معلولین

 

توانبخشی حرفه ای:
تعریف: توانبخشی حرفه ای فرآیندی از خدمات مستمر وهماهنگ توانبخشی است که در ابعاد:

* ارزشیابی وراهنمایی حرفه ای ای 

 *آموزش حرفه

* کاریابی و اشتغال

* پیگیری در جهت قادرسازی فرد معلول برای دستیابی به شغل مناسب

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد این حوزه :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که در راستای حمایت از معلولین به اجرای برنامه های اموزشی ، حرفه آموزی حمایت از اشتغال معلولین ،

مهارت آموزی ، توان افزایی شغلی وحتی حمایت از تحصیل معلولین گام برمیدارند سمنهایی این حوزه هستند .

 

* قوانین حوزه حرفه آموزی معلولین :

ghanoon hemayat

* سازمانهای متولی حرفه اموزی معلولین :

tavanmandsazi maloolan   fanni herfeie1

**********************************************************************************************************

NGO eshteghal maloolin   gallery film

**********************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه حرفه آموزی و اشتغال معلولین

tavanbakhshi maloolin   tavanbakhshi maloolan zehni   neda maloolin   behmand babol

 tavanbakhshi arman   sazman amoozesh   tavanbakhshi maloolin1   daftar marakez roozane

 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…