6060

     

بسمه تعالی

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"

                            

                    حوزه آسیبهای اجتماعی

                    فقر زدایی وبی خانمانی 

 


* تعریف فقر :

ساده ترین ورایج ترین تعریف ، تعریف از دیدگاه اقتصادی است که به دو نوع  تقسیم میشود .

فقر مطلق : عدم توانایی حداقل نیازهای معیشتی که شامل آب ، غذا ، مسکن و پوشاک ودر سالهای اخیر امنیت ، بهداشت و آموزش نیز به آن اضافه گردیده است .

فقر نسبی : سطح زندگی وعدم توانایی بر آورده کردن نیازهای یک فرد در مقایسه با استاندارهای زندگی متوسط افراد همان جامعه به عنوان مثال خانواده ای که در ایران یخچال نداشته باشد فقیر محسوب میگردد .

 

* تعریف بی خانمانی :

بی­ خانمانی ، واژه­ای است که برای وضعیت فرد یا افرادی که فاقد سرپناه مشخص و تا حدودی پایدارند، به کار می­رود .

 

* قوانین و مقررات حوزه فقر و بی خانمانی :

sanad kahesh faghr

*سازمانهای متولی حوزه فقر وبی خانمانی :

behzisti   komite emdad

****************************************************************************************************************

NGO faghrzodaiee   gallery film

****************************************************************************************************************

 پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه فقر زدایی، بی خانمانی و سمن ها

asib ejtemae   anvae asibhaye ejte   omoor asib ejte   jelogiri az asibhaye ejtemaee

maghalat jame shenasi   asib ej z   asib ej dokhtaran   asib ej t

asib ej kamin dokhtaran   pishgiri asib ej   tahghigh asib ej