حمایت از اشتغال زندانیان

 

بسمه تعالی

8500

"   پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور " 

                

                                 حوزه اشتغال 

 

                                اشتغال زندانیان

 

 

 


* تعریف اشتغال زندانیان :

اشتغال در این حوزه به دو بخش تقسیم میشود اشتغال زندانیان در داخل زندان واشتغال زندانیان پس از زندان که این بخش مرتبط با حمایتهای پس از زندان است لذا با توجه به اینکه این قشر در این شرایط باز هم نیازمند تامین معاش هستند توجه به اشتغال آنها بسییار مهم وضروری است که در این بخش با عنوان اشتغال زندانیان نام برده میشود .

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه اشتغال زندانیان  :

کلیه سازمانهای مردم نهاد وخیریه که در راستای حرفه آموزی ، مهارت آموزی و اشتغال زندانیان قبل وپس از خروج از زندان اقدام مینمایند و یا به طور مستقیم وغیر مستقیم از اشتغال این قشر حمایت میکنند سمنهای این حوزه هستند.

 


*قوانین حوزه اشتغال زندانیان :

* آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

* پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان - قوانين

                

* سازمانهای متولی اشتغال زندانیان :

* بنیاد تعاون زندانیان

* سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - سازمان زندان ها ...

************************************************************************************************************************************

* فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه حمایت از اشتغال زندانیان ( کلیک نمایید )

* پایگاه ها و پیوندهای مرتبط با حوزه حمایت از اشتغال زندانیان ( کلیک نمایید )

* مقالات و ایده های حوزه حمایت از اشتغال زندانیان (کلیک فرمایید)

* گالری فیلم ( کلیک نمایید )

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…