5656

   " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                             

                           حوزه امور بین الملل

                        بشر دوستانه وصلح جهانی 

 

 

 

 * تعريف حقوق بين الملل بشر دوستانه:

 حقوق بين الملل بشر دوستانه، شاخه‌اي از حقوق بين الملل عمومي[10]است و شامل اصول، قواعد و مقررات حقوقي بين المللي است كه مسائل و مشكلات انساني ناشي از مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين  المللي را بررسي كرده و آنها را حل و فصل مي‌نمايد. حق طرفين مخاصمه را در بكارگيري شيوه‌ها و روش‌هاي جنگي و نيز استفاده از ابزار آلات جنگي محدود نموده و عمليات جنگي را هدايت مي‌نمايد و از افراد و  اموالي كه در معرض تاثيرات مخاصمات مسلحانه بوده و يا خواهند بود حمايت مي‌كند. نام‌هاي ديگر آن حقوق جنگ و يا حقوق مخاصمات مسلحانه است.

 * تعریف سازمانهای مردم نهاد این حوزه :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد که با اهداف بشر دوستانه ، حمایت از قربانیان جنگ ، حمایت از برنامه های صلح طلبانه واز قبیل این موارد فعالیت دارند سمنهای حوزه بشر دوستانه وصلح جهانی این بخش در نظر گرفته شده است .

 

* قوانین ومقررات حوزه بشر دوستانه وصلح جهانی :

hoghoogh beinolmelal   ghavanin bashardoostane   aieen name komite meli beinolmelal   tarikhche hoghoogh beinolmelal

*سازمانهای متولی مرتبط با حوزه بشر :

markaz etelaat sazman melal   vezarat omoor khareje

پیوندهای آژانسهای سازمان ملل متحد شامل موارد زیر هستند:

FAO : سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

UNAMA : هيئت ويژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان

UNDP : برنامه عمران سازمان ملل متحد

UNESCO : سازمان تربيتی علمی فرهنگی ملل متحد

UNFPA : صندوق جمعيت سازمان ملل متحد

UNHCR : کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

WHO : سازمان جهانی بهداشت

WFP : برنامه جهانی غذا

UNODC : دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

UNIDO : سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

UNIC : مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

*****************************************************************************************************************

NGO slhjahani   samanha solhe jahani   gallery film

****************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با بشردوستانه و صلح جهانی

sazman melal   markaz etelaat sazman melal   hoghogh bashar   komite meli hoghogh bashardoostane

vezarat omoor khareje   daftar motaleaat siasi   shabake irani hoghoogh bashar   bashar doostan javan

sazman mordom nahad solh jahani   hoghoogh bashar ghove ghazaiie   komision hoghoogh bashar   tarif sazman hoghogh bashar

anjoman irani motaleat   isna   dideban