پژوهشی

بسمه تعالی

9500

   " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

 

                                            پـژوهشـی 

 

* تعریف پژوهش :

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته هااست.

پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها   به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج

پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر « پاسخ دادن به آن» می‌باشد.

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه پژوهشی: 

کلیه سازمانهای مردم نهاد که هدف کلی یا بخش اعظم اهداف آنها پژوهشی ، تحقیقاتی در حوزه مختلف است سازمانهای مرم نهاد این حوزه در نظر

گرفته شده است .

*قوانین ومقررات حوزه  پژوهشی:

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :: صفحات - قوانین و مقررات


*سازمانهای متولی :

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :: صفحات - صفحه اصلی

*****************************************************************************************************

*فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه پژوهشی ( کلیک نمایید )

* فعالیتها،تجربه ها و ایده های حوزه پژوهشی ( کلیک نمایید )

     *آشنایی با شبکه سمنها و موسسات نیکوکاری

* گالری فیلم ( کلیک نمایید )

   

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…