5522

                                        بسمه تعالی

       " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                                      

                               حوزه کودکان

                             کودکان سرطانی

 

 


* تعریف سرطان :

سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی  سلولهای بدن.  جسم انسان از میلیونها  میلیون سلول  تشکیل شده است  که در  کنار  هم ، بافتهایی مانند ماهیچه ها ، استخوان و پوست را می سازند. اغلب سلولهای طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می شود، رشد و تولیدمثل می کنند و در نهایت می میرند .اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خوداتفاق بیفتد ، بدن سالم می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند. اما مشکالت ، زمانی شروع می شود که یک سلول طبیعی دچار “جهش ” و یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می شود و رادیکال های آزاد تولید می کند. رادیکال های آزاد با بعضی قسمت های سلول مثل DNA غشای سلولی واکنش نشان داده و باعث تخریب عمل سلول یا حتی مرگ آنها میشود .

 

*تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه کودکان سرطانی:

سازمانهای مردم نهاد وخیریه که در راستای حمایت از کودکان سرطانی با هر برنامه وفعالیت آموزشی ، حمایتی ، درمانی ، توانمند سازی ، تهیه ملزومات ومعرفی این قشر گام برمیدارند سمنهای این بخش محسوب میشوند . 

 

* قوانین ومقررات حمایت از کودکان سرطانی :

* سیاست‌های جدید سازمان تامین اجتماعی در حمایت از بیماران سرطانی

 

*سازمانهای متولی حوزه کودکان سرطانی :

*وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - صفحه اصلی

**************************************************************************************************************

* فهرست مؤسسات مردم نهاد حوزه کودکان سرطانی ( کلیک نمایید )

 

پایگاه ها و سایت های مرتبط با کودکان سرطانی و سمن ها


*مؤسسه خیریه محک

*بچه های امید

*جمعیت خیریه قلب های سبز

*انجمن امداد به بیماران سرطانی ایرانی

*مرکز جامع سرطان

*انجمن سرطان ایران

*مراکز درمانی خون و انکولوژی مخصوص کودکان - سرطان

*آدرس مراکز اطلاع رسانی ، خیریه و امداد به بیماران سرطانی

*انجمن خون و سرطان کودکان ایران

*کتب و مقالات در مورد سرطان کودکان - MAHAK

*انجمن حمایت عاطفی از کودکان مبتلا به بیماری های خاص و سرطان

*مؤسسه خیریه مشک

*انجمن حمایت از بیماران سرطانی فارس