دوشنبه, 13 مرداد 1399

 

***تعداد سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه و سمن های ثبت شده و ویرایش شده تا تاریخ 29 تیر 99 در این پایگاه 24342 می باشد.***

توجه مهم: این سایت صرفاً یک بانک اطلاعاتی از مؤسسات مردم نهاد و خیریه ها می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوی و تعهدات مالی و یا سایر مسائل جانبی ندارد.(مدیریت سایت)

 

اطلاعات خیریه

نام سمن: مرکز توانبخشی معلولان ذهنی تربیت اردکان
محدوده فعالیت: یزد
نام و نام خانوادگی مدیر: عباس دهستانی

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
مشاوره و مددکاری

زیر حوزه مشاوره و مددکاری:
نگهداری از معلولین

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 7237408
آدرس: یزد- اردکان بلوار بهشتی