شهریور 27, 1398

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

***تعداد سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه و سمن های ثبت شده و ویرایش شده تا تاریخ 24 شهریور 98 در این پایگاه 23583 می باشد.***

توجه مهم: این سایت صرفاً یک بانک اطلاعاتی از مؤسسات مردم نهاد و خیریه ها می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوی و تعهدات مالی و یا سایر مسائل جانبی ندارد.(مدیریت سایت)

 

http://khairieh.com/components/com_adsmanager/images/default.gif- کرمان
کد خیریه خیریه اطلاعات آدرس و مشخصات
30344

مردم نهاد قربانيان سلاح هاي شيمياي استان كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: مردم نهاد قربانيان سلاح هاي شيمياي استان كرمان
شناسه ملی: 14007800800
تاریخ تاسیس: 1397/06/04
تاریخ ثبت: 1397/06/04
شماره ثبت: 1937
آدرس: استان كرمان - شهرستان كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-محله بلوار كشاورز-كوچه كشاورز 9-بلوار كشاورز-پلاك 0-طبقه هفتم-
کد پستی: 7618835744
30341

خيريه اميد ماه تاج كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه اميد ماه تاج كرمان
شناسه ملی: 14007562152
تاریخ تاسیس: 1397/02/11
تاریخ ثبت: 1397/02/11
شماره ثبت: 1894
آدرس: استان كرمان - شهرستان كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-ابوسعيدي-كوچه شمالي 1-كوچه فيروزه 7-پلاك 34-طبقه همكف
کد پستی: 7617786879
30340

بنياد خيريه رهپويان خانه كريمان كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: بنياد خيريه رهپويان خانه كريمان كرمان
شناسه ملی: 14007557849
تاریخ تاسیس: 1397/02/10
تاریخ ثبت: 1397/02/10
شماره ثبت: 1893
آدرس: استان كرمان - شهرستان كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-خيابان قرني-خيابان سپه-كوچه قرني 14-پلاك 3-طبقه همكف-
کد پستی: 7613735388
30339

خيريه كاشف الكرب شهر كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه كاشف الكرب شهر كرمان
شناسه ملی: 14007522684
تاریخ تاسیس: 1397/01/26
تاریخ ثبت: 1397/01/26
شماره ثبت: 1883
آدرس: استان كرمان - شهرستان كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-شيخ احمد كافي-كوچه كشتكار-كوچه غربي13.-پلاك 81-طبقه همكف-
کد پستی: 7617689475
30338

خيريه بقيه الله شهرستان انار

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه بقيه الله شهرستان انار
شناسه ملی: 14007333858
تاریخ تاسیس: 1396/10/18
شماره ثبت: 48
آدرس: كرمان - شهرستان انار - بخش انار - شهر انار-امام خميني-كوچه بوستان 7-بن بست سليماني-پلاك 0-طبقه همكف--
کد پستی: 7741614618
30337

خيريه آرون آفتاب پرديس كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه آرون آفتاب پرديس كرمان
شناسه ملی: 14007247182
تاریخ تاسیس: 1396/09/12
تاریخ ثبت: 1396/09/12
شماره ثبت: 1828
آدرس: كرمان - شهرستان كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-ابوسعيدي-كوچه جنوبي 2-كوچه فيروزه 3-پلاك 26-طبقه همكف-
کد پستی: 7617785859
30335

خيريه نيكوكاري آفتاب هشتم فرهنگيان استان كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه نيكوكاري آفتاب هشتم فرهنگيان استان كرمان
شناسه ملی: 14007106305
تاریخ تاسیس: 1396/07/12
تاریخ ثبت: 1396/07/12
شماره ثبت: 1802
آدرس: كرمان شهر كرمان-آزادي-كوچه استقلال 7-خيابان استقلال-پلاك 0-طبقه اول-
کد پستی: 7613698699
30334

خيريه عصاي سفيد اميد كريمان کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه عصاي سفيد اميد كريمان کرمان
شناسه ملی: 14007073025
تاریخ تاسیس: 1396/06/27
تاریخ ثبت: 1396/06/27
شماره ثبت: 1794
آدرس: كرمان شهر كرمان-قلعه محمود-كوچه امام خميني 14-كوچه غربي 1-پلاك 0-طبقه زير زمين--
کد پستی: 7613943574
30333

خيريه مهر پويان كريمان علوي کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه مهر پويان كريمان علوي کرمان
شناسه ملی: 14006904201
تاریخ تاسیس: 1396/04/21
تاریخ ثبت: 1396/04/21
شماره ثبت: 1765
آدرس: كرمان شهر كرمان-فلسطين-كوچه فلسطين 4-خيابان فلسطين-پلاك 0-طبقه همكف--
کد پستی: 7614615937
30332

خيريه افق سپهر روشن ايرانيان کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه افق سپهر روشن ايرانيان کرمان
شناسه ملی: 14006806570
تاریخ تاسیس: 1396/03/09
تاریخ ثبت: 1396/03/09
شماره ثبت: 1747
آدرس: كرمان-شهر كرمان-شهرك شهيد نيكزاد-كوچه شمالي 1-كوچه شرقي 2-پلاك 0-طبقه همكف--
کد پستی: 7617868891
30331

خيريه پيام نيايش يگانه کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه پيام نيايش يگانه کرمان
شناسه ملی: 14006781139
تاریخ تاسیس: 1396/02/31
تاریخ ثبت: 1396/02/31
شماره ثبت: 1741
آدرس: كرمان-شهر كرمان-ابوذر شمالي-بلوار ابوذر شمالي-كوچه ابوذرشمالي 40-پلاك 15-طبقه همكف-
کد پستی: 7617893785
30330

خيريه مهرآويد كريمان کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه مهرآويد كريمان کرمان
شناسه ملی: 14006765473
تاریخ تاسیس: 1396/02/23
تاریخ ثبت: 1396/02/23
شماره ثبت: 1739
آدرس: كرمان-شهر كرمان-ميدان شهداء-ميدان شهدا-كوچه داروخانه فردوس-پلاك 29-طبقه اول--
کد پستی: 7614833687
30329

جامعه خيرين حامي معلولين اميد كرمانيان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: جامعه خيرين حامي معلولين اميد كرمانيان
شناسه ملی: 14006465270
تاریخ تاسیس: 1395/10/14
تاریخ ثبت: 1395/10/14
آدرس: كرمان بلوار جمهوري اسلامي روبروي دانشكده فني مجتمع توانبخشي شهيد فياض بخش
کد پستی: 7618834118
30328

خيريه امدادگران عاشورا استان كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه امدادگران عاشورا استان كرمان
شناسه ملی: 14006304256
تاریخ تاسیس: 1395/08/16
تاریخ ثبت: 1395/08/16
شماره ثبت: 1664
آدرس: كرمان خيابان جهاد بين كوچه 49 و 51 طبقه فوقاني بانك رسالت
کد پستی: 7619863133
30324

خيريه عام المنفعه همبستگي بابك زمين کرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه عام المنفعه همبستگي بابك زمين کرمان
شناسه ملی: 10630151682
تاریخ تاسیس: 1387/11/12
شماره ثبت: 871
آدرس: كرمان - كرمان - سيلو - بزرگراه يادگار امام -خيابان صدف
کد پستی: 7617918774
30323

اتحاديه موسسات قراني مردمي استان كرمان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: اتحاديه موسسات قراني مردمي استان كرمان
شناسه ملی: 10630148777
تاریخ تاسیس: 1387/07/27
تاریخ ثبت: 1387/07/27
شماره ثبت: 849
آدرس: خ شهيد مطهري اداره كل تبليغات اسلامي -دارالقران الكريم
کد پستی: 7616895184
30322

خيريه سراي مهرباني السابقون سیرجان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه سراي مهرباني السابقون سیرجان
شناسه ملی: 14006965685
تاریخ تاسیس: 1396/05/15
تاریخ ثبت: 1396/05/15
شماره ثبت: 315
آدرس: كرمان-شهر سيرجان-ابوريحان-خيابان شهيد نادري-كوچه شهيد نادري 3-پلاك 17-طبقه همكف--
کد پستی: 7818865375
30321

خيرين مدرسه ساز سيرجان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيرين مدرسه ساز سيرجان
شناسه ملی: 14005950053
تاریخ تاسیس: 1395/04/03
تاریخ ثبت: 1395/04/03
شماره ثبت: 286
آدرس: سيرجان،خيابان تختي،چهارراه فرهنگ
کد پستی: 7813771437
30320

خيريه امام علي (علیه السلام) كوهبنان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه امام علي (علیه السلام) كوهبنان
شناسه ملی: 14007609766
تاریخ تاسیس: 1397/03/02
شماره ثبت: 146
پیش شماره: 034
آدرس: كرمان - كوهبنان - كوهبنان - شريعتي - كوچه شريعتي 5-بلوار شريعتي - پلاك 39
کد پستی: 7781634413
30319

خيريه امام حسين (عليه السلام) كوهبنان

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه

نام سمن: خيريه امام حسين (عليه السلام) كوهبنان
شناسه ملی: 14007341470
تاریخ تاسیس: 1396/10/20
شماره ثبت: 144
پیش شماره: 034
آدرس: كرمان - شهرستان كوهبنان - كوهبنان -دروازه-كوچه آيت الله طالقاني 11- كوچه تكيه شهيد بهشتي (رحمه الله علیه)
کد پستی: 7781915818
نتایج 1 تا 20 از کل 909 نتیجه

جستجوی خیریه

آذربایجان غربی آذربایجان شرقی اردبیل گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی سمنان تهران قزوین زنجان کردستان همدان کرمانشاه مرکزی قم ایلام لرستان اصفهان یزد خراسان جنوبی خوزستان چهارمحال کهکلویه فارس بوشهر هرمزگان کرمان سیستان و بلوچستان


کلیه حقوق متعلق به پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور می باشد.