یکشنبه, 15 تیر 1399

 

***تعداد سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه و سمن های ثبت شده و ویرایش شده تا تاریخ 4 تیر 99 در این پایگاه 24294 می باشد.***

توجه مهم: این سایت صرفاً یک بانک اطلاعاتی از مؤسسات مردم نهاد و خیریه ها می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوی و تعهدات مالی و یا سایر مسائل جانبی ندارد.(مدیریت سایت)

 

اطلاعات خیریه

نام سمن: فرهنگي و هنري خانه كردهاي آبيك
محدوده فعالیت: آبيك
شناسه ملی: 10980027390
تاریخ تاسیس: 1382/07/26
شماره ثبت: 69
تاریخ ثبت: 1393/01/09
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري آبيك

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
مذهبی، هنری، ورزشی

زیر حوزه مذهبی، علمی، هنری:
فرهنگی هنری

اطلاعات تماس

آدرس: قزوين آبيك خيابان شهيد رجايي كوچه آيت اله شيرازي پلاك 14