قائم مقام کمیته امداد با تاکید بر اجرای کامل اساسنامه این نهاد گفت: کمیته امداد باید طبق اساسنامه نسبت به شناسایی و تببین شاخصه‌های فقر و محرومیت‌ها و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند به درستی اقدام کند.

به گزارش ایسنا، امیر منصور برقعی قائم مقام کمیته امداد در همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر  با بیان اینکه نگاه اقتصادی در فعالیت‌های کمیته امداد باید پررنگ شود افزود: برای رسیدن به این مهم باید درک ساختارها و مفاهیم اقتصادی در میان امدادگران تقویت شود. همچنین نقش آفرینی حاکمیتی کمیته امداد به عنوان نهادی مردمی نیز باید روز به روز تقویت شود.
برقعی با اشاره به اینکه تلاش شده است در اجرای فعالیت‌های کمیته امداد از افرادی استفاده شود که دغدغه‌ای از جنس این نهاد دارند گفت: این امر با هدف تقویت صبغه کمیته امداد انجام شده است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، قائم مقام کمیته امداد با بیان اینکه نیازمندان در هنگام تصویب قوانین مدافعی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها ندارند تاکید کرد: کمیته امداد در این زمینه باید مدافع حقوق این افراد باشد.

........................

منبع