معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه در سال گذشته میزان کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌ها ۸۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: امسال بیش از ۹۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در سطح کشور جمع‌آوری شد که رشد بالای ۲۵ درصد را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا،  علیرضا عسگریان ۲۲ مهرماه در سفر به شهرکرد در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در زمینه مشارکت‌های مردمی جزء استان‌های بسیار خوب کشور بوده که این امر نشان دهنده این است که مردم استان به محرومان کمک می‌کنند، به طوری که امسال میزان درآمد مراکز نیکوکاری استان رشد چشمگیری داشته است.
عسگرین گفت: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و وجود خشکسالی در استان، میزان زکات جمع‌آوری شده در استان ۷۷ درصد رشد داشته که این میزان رشد نشان از این است که زکات صرف نیازمندان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکرام ایتام از سرفصل‌های بسیار مهم کمیته امداد امام خمینی (ره) است، تصریح کرد: این استان جزء استان‌های پیشرو در کمک به خانواده ایتام و محسنین بوده به طوری که بین پنج تا ۱۰ استان اصلی کشور قرار دارد که این امر نشان از جدیت مردم برای کمک به ایتام و محسنین و تلاش کارکنان کمیته امداد است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه در سال گذشته میزان کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌ها ۸۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: امسال بیش از ۹۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در سطح کشور جمع‌آوری شد که رشد بالای ۲۵ درصد را نشان می‌دهد.
عسگریان با اشاره به اینکه مربیان، اولیای مدارس و دانش‌آموزان در مدارس اهتمام ویژه‌تری نسبت به محرومان دارند، بیان کرد: در مرحله نخست جشن عاطفه‌ها به ۳۱۰ هزار نفر از دانش‌آموزان هزینه تحصیلی، کیف و کفش داده شد و در مرحله دوم کمک‌های جمع‌آوری در سطح مدارس به مددجویان در مدارس، خانواده ایتام و محسنین و محرومانی که از سوی اولیای دانش‌آموزان معرفی می‌شود، داده شد.
وی خاطرنشان کرد: طی شش ماهه امسال مشارکت‌های مردمی در سطح کشور رشد خوبی داشته به طوری که برآورد می‌شود بیش از ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

...........................

منبع